[1]
N. Melikova, “Shukhov Tower, Moscow, 1922, by Vladimir Shukhov”, docomomo, no. 50, pp. 88–89, Aug. 2014.