Alexiadou, S. (2023). Middle-Class Housing Development in Thessaloniki, Greece: Polykatoikia: from Heterogeneous to Homogeneous and Vice Versa. Docomomo Journal, (68), 26–35. https://doi.org/10.52200/docomomo.68.03b