[1]
Alexiadou, S. 2023. Middle-Class Housing Development in Thessaloniki, Greece: Polykatoikia: from Heterogeneous to Homogeneous and Vice Versa. Docomomo Journal. 68 (Sep. 2023), 26–35. DOI:https://doi.org/10.52200/docomomo.68.03b.